Wednesday, 05 June 2024 13:49

TAG Deactivator AED-001

Written by

TAG Deactivator AED-001

AED001, Desktop Power Detacher, to open sensormatic tags like T025B, T047

Thursday, 06 June 2024 09:55

Golf Detacher D-007

Written by

Golf Detacher D-007

D007 Golf Detacher, 8000GS

Thursday, 06 June 2024 09:57

Plastic Coated Detacher D018

Written by

Plastic Coated Detacher D018

 Plastic Coated Detacher with Lid, 8000GS

Wednesday, 05 June 2024 13:43

Label deactivator

Written by

Label deactivator

Integrated AM Deaktivator, Desktop

Wednesday, 05 June 2024 13:52

Handheld Deactivator AHD-001

Written by

Handheld Deactivator AHD-001

AM Handheld Detector

Global Security

е лиценцирана компанија за техничко обезбедување која е  основана во 2002 година, а од тогаш до денес постојано расте и се развива.  Денес  успешно работи и високо котира на пазарот на безбедносни системи. 

Latest News

Get In Touch

Simeon Kavrakirov nr. 25, 1000 Skopje

+ 389 2 2461 666.

+389 70369530

sales@globalsecurity.com.mk

www.globalsecurity.com.mk

Our Location