Продажба

SALES

SALES

international standards

Access Control

Image

international standards

Video Surveillance

Image

international standards

Hotel Systems

Image

international standards

Alarm Systems

Image

international standards

Electronics Surveillance systems

Image

international standards

Perimetter protection

Image

international standards

Public Audio


Image

international standards

Video Door Phone


Image

international standards

FOG Security

Image

international standards

Fire Systems

Image

international standards

Time&Attendance

Image

international standards

Cable

Image

Global Security

е лиценцирана компанија за техничко обезбедување која е  основана во 2002 година, а од тогаш до денес постојано расте и се развива.  Денес  успешно работи и високо котира на пазарот на безбедносни системи. 

Latest News

Get In Touch

Simeon Kavrakirov nr. 25, 1000 Skopje

+ 389 2 2461 666.

+389 70369530

sales@globalsecurity.com.mk

www.globalsecurity.com.mk

Our Location