The ZEOS-AD series of analogue addressable detectors have been designed to be fully compatible with GFE’s addressable fire alarm control panels:

The ZEOS-AS series of analogue addressable detectors have been designed to be fully compatible with GFE’s addressable fire alarm control panels:

Global Security

е лиценцирана компанија за техничко обезбедување која е  основана во 2002 година, а од тогаш до денес постојано расте и се развива.  Денес  успешно работи и високо котира на пазарот на безбедносни системи. 

Latest News

Get In Touch

Simeon Kavrakirov nr. 25, 1000 Skopje

+ 389 2 2461 666.

+389 70369530

sales@globalsecurity.com.mk

www.globalsecurity.com.mk

Our Location